Rutiner må følges

Besøkene skal gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og det er derfor viktig at du som besøkende kjenner til og følger disse rådene:

I forkant av besøk:
Avtal besøket på forhånd. Dette gjøres ved å kontakte mobil 95 02 57 26. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. 
Ikke gå på besøk dersom du er koronasyk, har luftveissymptomer eller er i karantene.

Under besøk:

  • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs!
  • Det vil bli ført besøksprotokoll for mulig smittesporing
  • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges
  • Ikke opphold deg i fellesarealer, gå direkte til avtalt besøkssted
  • Hold minimum én meters avstand til alle andre enn den du besøker
  • Forsøk også å holde minimum én meters avstand til den du besøker
  • Du som er på besøk skal ikke bruke kjøkkenbenkene i institusjonen
  • Forhold deg til institusjonens smittevernrutiner og vis varsomhet

I etterkant av besøk:
Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.
Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing.

Annet:
Det vil være mulig å ta med beboere ut på tur. Gjør avtale på forhånd, som beskrevet over. God håndhygiene både før, under og etter turen er svært viktig.

Smittevernrådene er basert på FHI sine anbefalinger

Kontaktinformasjon

  • Kontakttelefon for avtale, tlf. 95 02 57 26
  • Pleie og omsorg v/avdelingsleder Helen Eretveit, 994 74 782