Informasjon og link

Ved Iveland skole begynner samtlige klassetrinn kl. 08.45 hver dag. Ved Vatnestrøm skole starter man opp kl. 08.15 alle dagene.
På nettsidene til begge skolene finner du oppdatert informasjon med hensyn til skoledagen, leksehjelp, klassestyrere etc - gjeldende fra mandag 19. august.

Aktuelle sider:

Vi ønsker alle elever et godt og lærerikt skoleår! 

Kontaktinformasjon