Informasjon om tilbudet

På hjemmesidene til Aust-Agder fylkeskommune kan man bl.a. lese:

Fylkeskommunen har også et ansvar for å tilrettelegge den ordinære kollektivtransporten for funksjonshemmede. Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme. Kommunene behandler søknader til ordningen. Søknadsfrister er 15. november og 15. mai. Det er tildeling av midler 2 ganger pr år, 1. januar og 1. juli.

Vi henviser til deres hjemmesider samt vår egen tjenestebeskrivelse.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon