Vatnestrøm oppvekstsenter Iveland kraftstasjon utvides og vil stå ferdig i 2016. Ogge gjesteheim er kjent for sin gode mat og populære søndagsbuffet. Ogge gjesteheim ligger ved Ogge  3 km nord for Vatnestrøm Skisland - en idyllisk bygd helt sør i Iveland kommune med Otra som nærmeste nabo Bedre infrastruktur: Bedre veier og ny gang- og sykkesti på Skaiå bygges i 2014. Åkle - Fremtidens landsby, sentralt på Birketveit Fire dyktige jenter spiller sammen under en konsert i kulturskolen
Ivelandsdagene 2014

30. august - 7. september

Ivelandsdagene

torsdag 24.07.2014
Ivelandsdagene avholdes i perioden 30. august - 7. september. Programmet begynner å ta form...
Ogge gjesteheim

Musikkfestival ved Ogge:

Oggefestivalen

torsdag 17.07.2014
Sett av helga 8. og 9. august til årets festival! Fire grupper sørger for dans og moro disse kveldene.
Iveland kommune logo

Bygdebrev august 2014:

Siste nytt fra Iveland

torsdag 17.07.2014
Bygdebrevet for august måned er nå tilgjengelig på våre hjemmesider.
Kommuneplan-informasjonsmøte

Høringsfrist 1. september:

Iveland kommune mot år 2026

mandag 30.06.2014
Kommunestyret vedtok i møte 17. juni ny kommuneplan, samfunnsdel, for Iveland kommune. Den legges nå ut på høring frem til 1. september.
Iveland skole på Birketveit

Høringsfrist 15. august:

5 dagers skoleuke for alle?

tirsdag 01.07.2014
Kommunestyret har i møte 29. april bedt rådmannen om å igangsette nødvendige avklaringer med tanke på mulig 5 dagers skoleuke for alle elever fra høsten 2015.
Barn i aktivitet

Prosjektet videreføres:

Bedre barns levekår i Iveland

tirsdag 01.07.2014
NAV Iveland har fått tildelt midler fra Fylkesmannen som utelukkende skal gå til å jevne ut forskjellene mellom barn når det gjelder hva man har råd til eller ikke.
Gitar undervisning i kulturskolen

Opplæring i gitar eller trommer:

Ledig plass i kulturskolen

onsdag 16.07.2014
Vi har ledig plass i kulturskolen innen gitar, bass eller trommer fra august 2014.
Ledige tomter  1.png
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg Sten Albert Reisænen