Vatnestrøm oppvekstsenter Iveland kraftstasjon utvides og vil stå ferdig i 2016. Ogge gjesteheim er kjent for sin gode mat og populære søndagsbuffet. Ogge gjesteheim ligger ved Ogge  3 km nord for Vatnestrøm Skisland - en idyllisk bygd helt sør i Iveland kommune med Otra som nærmeste nabo Bedre infrastruktur: Bedre veier og ny gang- og sykkesti på Skaiå bygges i 2014. Åkle - Fremtidens landsby, sentralt på Birketveit Fire dyktige jenter spiller sammen under en konsert i kulturskolen
Betalingssatser for kommunale tjenester

Søknadsfrist 4. mai:

Tilskuddsordninger

tirsdag 15.04.2014
Søknadsfristen for kulturmidler, kulturstipend og nærmiljøtilskudd er 4. mai.
Kulturprisen 2014

Frist for innsendelse 4. mai:

Kulturprisen 2014

mandag 14.04.2014
Bli med og avgjør hvem som bør få Iveland kommunes kulturpris for 2014. Skriftelig, begrunnet forslag til kandidat(er) må være kommunen i hende senest 4. mai.
Et av ordføreren sitt styringsverktøy

Protokoll fra politiske møter:

Politiske vedtak

mandag 14.04.2014
Møteprotokollen fra levekårsutvalget (01.04), teknisk utvalg (02.04) samt formannskapet (08.04) er tilgjengelig på våre hjemmesider.
Bruk gjerne ledig tid til en tur i de flotte skiløypene! Fot: Anders Fossli

Bygdebrev for mai 2014:

Siste nytt fra Iveland

tirsdag 15.04.2014
Les mer om bl.a. sommerjobb for ungdom og kildesortering i mai-utgaven av bygdebrevet.
Slettehei

24 toppturer:

På Topp i Midt-Agder

onsdag 09.04.2014
For hundrelappen mottar du et hefte med 24 utvalgte turer og topper i regionen. Du velger selv hvilke topper du ønsker å bestige, og når du ønsker å gjøre det.
Kommunelogo

109 søknader mottatt:

Søkerlister

mandag 14.04.2014
Søkerlistene til stillinger i skole og barnehage, ferievikarer innen pleie- og omsorg og stilling i åpen omsorg er lagt ut på våre hjemmesider.
D`Voice logo fremsiden

Gratis buss begge dager:

D`Voive musikkfestival

mandag 07.04.2014
Seks kommuner i Knutepunkt Sørlandet arrangerer ny musikkfestival i månedskriftet april/mai. Gratis buss fra Iveland begge dager, begge veier!
Ledige tomter  1.png
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS