Voss-stipendet

VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend for å anerkjenne lokalt initiativ. Voss-stipendet deles ut årlig til enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunal som så vel privat virksomhet som har bidratt på en positiv måte i Iveland kommune.
Vinneren velges ut av en jury bestående av representanter fra både Iveland kommune og Voss Water. Voss-stipendet er på kr. 30.000,-.

Alle kan melde inn kandidater, og fristen er 1. februar. Stipendet deles ut i forbindelse med en kulturkveld eller bygdesammenkomst samme år, dersom det er mulig. For nominasjoner til VOSS-stipendet benytter du eget elektronisk skjema som du finner i tilknytning til denne artikkelen.
 
Historiens første VOSS-stipend ble i 2014 tildelt Vatnestrøm oppvekstsenter. I 2022 ble stipendet tildelt Royal Rangers spidergruppe

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon