Voss-stipendet

VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend for å anerkjenne lokalt initiativ. Voss-stipendet deles ut årlig til enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunal som så vel privat virksomhet som har bidratt på en positiv måte i Iveland kommune.
Mottager velges av en jury bestående av to representanter fra Iveland kommune og to representanter fra Voss of Norway ASA. Voss-stipendet er på kr. 30.000,-.

Kandidater kan foreslås til juryen innen 1. februar. Stipendet deles ut i forbindelse med en kulturkveld eller bygdesammenkomst samme år, dersom det er mulig. For nominasjoner til VOSS-stipendet benytter du eget elektronisk skjema som du finner i tilknytning til denne artikkelen.
 
Historiens første VOSS-stipend ble i 2014 tildelt Vatnestrøm oppvekstsenter. I 2020 ble stipendet tildelt KiA Iveland

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon