Gratis arrangement for barn

Voss production ønsker å være en støttespiller i lokalsamfunnet og bidra til utvikling, glede, samhold og aktiviteter. I søknaden fra kulturleder/biblioteksjef Finn Terje Uberg ønsker man å satse mer på aktiviteter til de yngste på Åkle kulturarena. Dukketeater, sang, klovn, barnebok forfattere etc er eksempler på dette. Tilbudene kan bli avholdt på ettermiddag/kveldstid og av og til på lørdager. Samlet sett vil nok dette gi Åkle et enda større trøkk som et samlingssted for store og små. 

Voss production ønsker å bidra til dette og har tildelt årets stipend på kr. 25.000 kr til Åkle kulturarena v/kulturleder Finn Terje Uberg. Det betyr at det vil bli gratis inngang på disse arrangementene, finansiert gjennom Voss stipendet.

Voss stipend 2018 kulturleder

Innspill og linker

I tilknytning til denne artikkelen kan du gi en tilbakemelding og gjerne melde inn dine forslag om hvilke arrangementer du mener vi bør satse på for aldersgruppen 3-10 år.

Kontaktinformasjon