Det er tjenesteutvalget som bestemmer hvem som skal motta kulturprisen. Utvalget behandlet saken den 31. august 2016, og var enstemmige i sitt valg av kulturprisvinner.
I år ble kulturprisen delt ut for 11. gang.

Vinneren av kulturprisen mottar en gavesjekk pålydende kr. 7.000,-, en gave til en verdi av kr. 1.000,- samt diplom og velfortjente blomster.

Forslagstiller skriver bl.a. dette:

Korpset startet opp på midten av 70-tallet og har vært drevet i ett siden den gang. De siste årene har de hatt enkelte utfordringer, og det har vært vanskelig å få nye aspiranter. Heldigvis så er det en i år, men ønsket er at det skulle være mange flere. Grunnen til at det fremdeles eksisterer korps i bygda vår er ildsjelene korpset består av. Alle har et hjerte for korpset, bygda og barn/unge.

Iveland skolekorps har gjennom alle år vært en viktig bidragsyter innenfor kulturlivet i kommunen:

  • Arrangert førjulsmoro i mange år til og med 2015
  • Arrangerer "valgflesk" annethvert år i forbindelse med kommune / stortingsvalg
  • Vært tilrettelegger ved avvikling av bygdekinoen fra oppstarten og frem til 2015
  • Står bak den tradisjonelle julekonserten i Iveland kirke
  • Stiller opp og bidrar på ulike måter på 17. mai og ved julegrantenning og ved andre arrangement der de blir forespurt

Når en ser tilbake over tid så har korpset vært første steget ut i en musikalsk karriere for flere.

Vi gratulerer Iveland skolekorps med kulturprisen for 2016!