Fra skepsis til velvilje

Fædrelandsvennen publiserte nylig en stor reportasje om ulike planer for etablering av vindkraftverk på Agder. Utbyggerne har i mange saker møtt betydelig motstand mot sine planer blant grunneiere og andre interesserte. Mandag inneværende uke var det folkemøte på Evjemoen som samlet over 500 mennesker. Denne kvelden var intet unntak - skepsisen var stor.
Som en ivrig vindmølle entusiast satt ordfører Gro-Anita Mykjåland i salen denne kvelden, og hun tok sporentraks kontakt med Kjell Rune Nakkestad som jobber aktivt med å få nye vindkraftverk på Agder.

Økonomisk gullgruve:
​Sammen med rådmann Sten Albert Reisænen la hun frem et utkast til avtale som innebærer etablering av 25 vindmøller på Ivedalsheia innen 2021, med opsjon på ytterligere 25 vindmøller. Området mellom Ivedal og Ivelandshallen er et flott heiområdet med små variasjoner i høyde, og enkelt å nå frem til for anleggsmaskiner og produksjonsutstyr. Så snart vindmøllene er i drift vil de årlige merinntektene til kommunen ligge på omlag 3,5 mill kr i følge et notat rådmannen hadde utarbeidet.
Dersom utbyggingen kommer igang vil det dessverre bety slutten på regionens flotteste skiløyper som Iveland idrettslag kjører opp hver vinter.

Kjell Rune Nakkestad var svært entusiastisk etter møte med ordføreren:

Det er skikkelig morro å møte en framoverlent og positiv kommune som Iveland. Her blir vi møtt med åpne  armer. Jeg har stor tro på at ordføreren kan få politisk gjennomslag for dette miljø prosjektet, og at vi er igang med skogsrydding og anleggsmaskiner allerede høsten 2019.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp) uttaler følgende:

Vi har allerede hatt gruppemøte i Senterpartiet, og der står vi 100% bak dette prosjektet. Merinntektene fra prosjektet vil gi våre innbyggere gode kommunale tjenester i overskuelig fremtid og behovet for en mulig kommune sammenslåing vil bli redusert.

Det er grunn til å tro at motstandere og forkjempere mot vindmøllepark vil tre frem i Iveland de neste dagene. Motstanden mot vindmøller kan være betydelig blant deler av våre innbyggere og det blir nok mobilisert de siste dagene før kommunestyret skal fatte sitt endelige vedtak. 

Opsjonsavtalen som rådmann Sten Albert Reisænen har utarbeidet blir behandlet av kommunestyret onsdag 4. april. 

Kontaktinformasjon