Informasjon om tilbudet

Det er inngått en avtale mellom Vennesla og Iveland kommuner om kulturskole-tilbudet. Hver torsdag etter skoletid tilbyr vi musikk-undervisning (piano, trommer, gitar eller andre instrumenter) i Ivelandshallen. Undervisningen foregår i stor grad en til en, og er i utgangspunktet 20-25 min pr gang. Basert på etterspørselen vil Vennesla kulturskole sende oss sin beste lærer på aktuelle instrument. 

Søknad om musikk-undervisning i Iveland - benytt vårt  elektroniske skjema

Betalingssatser (pdf)
Informasjon om kulturskolen

Kontaktinformasjon