Om studiet

Setesdal interkommunalt politisk råd (tidl. Setesdal regionråd) legger til rette for at du kan ta denne distriktsvennlige utdanningen i regi av UiA - en bachelorgrad i sykepleie. 
Mye av undervisningsopplegget gjennomføres digitalt. Lokalt studiested er Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes.

Varigheten på studiet er 4 1/2 år, noe som gjør det mulig å jobbe deltid under studiet. Og dersom det er søkere som ikke allerede jobber i kommunen stiller Iveland kommune seg positive til å ta inn studenter i deltidsstillinger under utdanningsløpet.

Ønsker du å jobbe med mennesker, ta ansvar og vise omsorg? Da kan dette være studiet for deg, og du trenger bare å søke innen 15.april.

Mer informasjon om studiet finner du på UiA sine nettsider. 

Aktuell link

Kontaktinformasjon