I Iveland skolene har vi en ordning som kalles «lyttevenn». Dette er en ordning som går ut på at personer utenfor skolen, gjerne pensjonister, kommer til skolen for å høre elevene lese, spørre/snakke om innholdet i det som blir lest. Dette er på frivillig basis og skjer en time, en gang i uka. 

Lyttevennene er en verdifull ressurs i skolen og er en motiverende faktor for elevenes lesing. Elevene gleder seg og forbereder seg ekstra når de vet at lyttevennen kommer. Denne ordningen bidrar til at elevene blir mer nøyaktige lesere, sier lærerne.
Vi har allerede noen fantastiske lyttevenner på plass, men det er plass til flere, og vi trenger flere.

Kunne du tenke deg å være lyttevenn kan du henvende deg enten til frivillighetssentralen, skolen eller Bente Voreland på oppvekstkontoret i kommunen. 

Vi er svært takknemlige for alle som ønsker å bidra.