Dørfabrikken Vatnestrøm utvider og investerer.
Markedet forandrer seg og vi må følge med, forteller Vidar Haugland til tre-profil.no

I 2016 nådde de målet om en omsetning på 20 millioner kroner. Neste år er målet å øke ytterligere. For å klare det måtte de ta de riktige grepene nå. Investeringen som nå gjøres er kostnadsberegnet til omlag 8,5 millioner kroner. 

Les hele stykket på tre-profil.no. Link i tilknytning til denne artikkelen.

Fabrikken lanserer nye hjemmesider i løpet av sommeren 2017.