Les våre annonser - søk på stillingen

Tilkallingsvikarer i skolene i Iveland:
Ved skolene i Iveland opplever vi et stort behov for vikarer for tiden. Det er høyt press på bemanningen på grunn av mye sykefravær, og det har vært vanskelig å få tak i nok vikarer. Og i ukene og månedene som kommer kan vi komme til å trenge mange flere. Vi håper du melder deg til tjeneste!
Særlig ber vi pensjonister og studenter, folk med fagbrev og andre med erfaring fra denne type oppgaver om å melde seg til tjeneste. Vi minner om at pensjonister ikke vil få avkortet pensjon grunnet for høy inntekt. Den regelen er fjernet under pandemien.
Les annonsen, og søk på stillingen

Tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland:
I barnehagene i Iveland opplever vi et stort behov for vikarer for tiden. Det er høyt press på bemanningen på grunn av mye sykefravær, og det har vært vanskelig å få tak i nok vikarer. Og i ukene og månedene som kommer kan vi komme til å trenge mange flere. Vi håper du melder deg til tjeneste! 
Særlig ber vi pensjonister og studenter, folk med fagbrev og andre med erfaring fra denne type oppgaver om å melde seg til tjeneste. Vi minner om at pensjonister ikke vil få avkortet pensjon grunnet for høy inntekt. Den regelen er fjernet under pandemien.
Les annonsen, og søk på stillingen

Kontaktinformasjon