14 fødsler i 2020

Vi har hatt en liten, men positiv utvikling i innbyggertallet de siste årene. Tallene viser følgende:

  • Folketall pr 01.01.2019: 1326
  • Folketall pr 01.01.2020: 1331
  • Folketall pr 01.01.2021: 1335

I 2020 kom det til verden 14 Ivelendinger mens åtte personer døde. En nettoinnflytting på to personer gir til sammen fire nye innbyggere i 2020. 
Tabellen under viser tallene for hvert kvartal i 2020, samt siste kvartal de siste årene.
Befolkning 2018-2021

Kontaktinformasjon