Ved Vatnestrøm oppvekstsenter starter skoledagen kl. 08.15. Samtlige elever avslutter første skoledag kl. 13.45.
Ved Iveland skole ringer skoleklokka inn til første time kl. 08.45. Nøyaktig fem og en halv time senere (kl. 14.15) kan samtlige 10. klassetrinn avslutte dagen.

Vi ønsker alle skoleelever velkommen til et nytt skoleår!

Skoleruta for 2017/2018 finner du i tilknytning til denne saken.

Barnehagen og skolefritidsordning holder åpent onsdag 16. august.