Saker til behandling

Kommunestyret behandlet følgende saker torsdag 12. desember:

 • Økonomiplan 2020 - 2023, budsjett 2020 
 • Trafikksikkerhetsplanen - handlingsdelen for 2020 
 • Rekruttering av sykepleiere 
 • Økt antall VTA-plasser ved Setpro for Iveland kommune - Medfinansieringsavtale 
 • Strategisk næringsplan 
 • Reglement for Iveland ungdomsråd 
 • Valg av representanter til Iveland ungdomsråd 
 • Reglement for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
 • Valg av representanter til "Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse" 
 • Valg av representanter til kulturnemnda 
 • Reglement for kommunestyret 
 • Reglement for Iveland formannskap 2019-2023 
 • Reglement for Administrasjonsutvalget i Iveland kommune 
 • Reglement for kontrollutvalget i Iveland kommune 
 • Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland kommune 
 • Ny selskapsavtale Agder kommunerevisjon 
 • Sandvolleyballbane Vatnestrøm 
 • Selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS 
 • Strategi for digitalisering i Setesdal 
 • Høringsuttalelse, NOU 2019:16- Skattlegging av vannkraftverk 
 • Referatsaker

Møteprotokoll 

Kontaktinformasjon