Vedtakene fra kommunestyret finner du i egen link i tilknytning til denne saken.