Arbeidet som vil foregå er legging av geonett i forbindelse med forarbeid for asfalt. Statens vegvesen ber trafikantene vise hensyn og takker for tålmodigheten. 


Nyhet fra onsdag 24. mai:

Statens vegvesen vil frem til slutten av juni utføre arbeider på fv. 405 mellom Omdal sag og Vegusdal.
Arbeidet består av generell utbedring av eksisterende veg i forkant av asfaltering i slutten av juni, og vil i hovedsak bestå av utskiftning av stikkrenner, grøftesprenging og knusefresing/ forsterkning av vegbane. Statens vegvesen ber trafikantene vise hensyn til arbeidet og takker for tålmodigheten. 

Ved spørsmål kan man kontakte byggeleder Knut Stian Horverak. Ved spørsmål etter klokken 17.00 eller i helger kontakt vakta i Setesdal på tlf: 370 76 990.

I tillegg til dette prosjektet vil det etter planen bli noe vedlikehold på fv 291 mellom Birketveit og Frigstad, i følge Statens Vegvesen sin oversikt.