Dette er den 15. utgaven av den lokalhistoriske kalenderen som utgis av Vatnestrøm grendelag. Kalenderen fås kjøpt ved de tre butikkene i kommunen fra månedskiftet november/desember. Prisen er som tidligere kr. 100,-.