I finalen sto det mellom Iveland kommune, Kaserneparken i Kristiansand og St.Joseph bygget i Kristiansand.

I begrunnelsen fra juryen heter det:

Kommunen har oppnådd attraktive boliger, kultur- og næringsutvikling, gjennom bl.a aktiv bruk av arkitektur som virkemiddel, miljøkrav til materialbruk og byggeteknikk, utstrakt brukermedvirkning, fokus på tilrettelegging for et bedre botilbud for innbyggere og bedret grunnlaget for et lokalt næringsliv.
Videre har de gjennom bygging av ny sporveksler sørget for en jernbanetilknytning mellom lokalt næringsliv (Voss vann) og Kristiansand havn, som gir økt miljøgevinst innen transport og bedre trafikksikkerhet for større deler av regionen.
Juryen har samlet kommet fram til at årets prisvinnere har tilført byggebransjen, lokalsamfunnet og regionen betydelige verdier. Arbeidet fremstår som fremtidsrettet, bærekraftig og forbilledlig for god stedsutvikling, også utover egen kommunegrense.
Juryen tildeler med denne begrunnelse Årets Byggepris 2016 til Iveland kommune.
Vi gratulerer!  

Ordfører Gro-Anita Mykjåland synes det er fantastisk at Iveland kommune mottar denne prisen og er veldig stolt.

Jeg ønsker å rette en stor takk til byggmester Jørgen Dovland AS for et meget godt samarbeid og deres betydelige innsats for at dette prosjektet kunne realiseres, forteller en fornøyd ordfører.    

Øyvind Dovland fra Byggmester Jørgen Dovland AS var for anledningen kledd opp med en fin tresløyfe (!). Gleden er stor for denne utmerkelsen, og han kunne blant annet fortelle:

Vi var i dialog med Iveland kommune første gang i 2002. Vi opplevde en positiv stemning, engasjerte og dyktige ansatte, og vi fikk lyst til å engasjere oss med vår kompetanse og være med og bidra til utvikling av lokalsamfunnet. Følelsen av at "dette får vi til sammen" har vært en bærebjelke i hele samarbeidet. Videre er det gøy med alle de fornøyde kundene som har handlet leilighet sentralt i Iveland. De er takknemlig for et sentrum som er vokst fram, og er samtidig svært gode ambassadører for prosjektet, avslutter Øyvind Dovland hos Byggmester Jørgen Dovland AS.   

Fædrelandsvennen har omtalt saken i forkant og etterkant av prisutdelingen. Du finner link i tilknytning til denne saken. Byggmesteren har også omtalt saken.