Informasjon

Informasjon om vanningsrestriksjoner som er gjeldende i perioden frem til 31. august 2022:

Iveland kommune ønsker å tilby en stabil og god vannforsyning til alle våre innbyggere gjennom sommersesongen. Av den grunn innføres det hvert år vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale vannverk og avløpsanlegg. Vi opplever allerede nå mangel på vann, og må innføre restriksjonene noe tidligere enn vanlig. I tiden frem til og med 31. august kan det bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag.

Skaiå vannverk:
Abonnenter fra og med Tveitholtane og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Skrøme vannverk: 
Abonnenter vest for vassdraget Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vatnestrøm vannverk:
Abonnenter i Bakkane boligfelt kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter utenom Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vi minner videre om at det til tider er problemer med gjentettinger og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og årsaken er ofte at det er blitt kastet ting i toalettet som ikke har noe der å gjøre. Maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er eksempler pa ting som ikke skal kastes i avløpet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål tilknyttet vanningsrestriksjonene.

Gode tips for hagevanning

Husk at det er på kvelden at det er effektivt å vanne. Midt på dagen, i solskinn har vanning liten eller ingen effekt.

Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne. Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen. Du kan lett måle mengden i en blikkboks. Da får man det vi kaller ei rotbløyte. Når vi får mer sommertemperatur og plantene får mer bladverk, er det en god tommelfingerregel å vanne skikkelige ei gang i uka. Dersom du vil ha en fin plen, anbefales en rotbløyte. Da får du et godt rotsystem, mens både for mye vann og litt vanning av og til gir dårlig rotsystem.

Planter i krukker og blomsterkasser krever atskillig mer vanning enn plener og blomsterbed. Disse står ofte på varme plasser og vannet fordamper fort. Sørg for jevnlig vanning, men krukkene må ha god drenering, så ikke vannet blir stående i rotsystemet. Det er det få planter som tåler. Ellers er det veldig greit med selvvanningskrukker.

(Kilde: Kristiansand kommune)

Kontaktinformasjon