Informasjon

Informasjon om vanningsrestriksjoner som er gjeldende i perioden frem til 31. august 2019:

Iveland kommune ønsker å tilby en stabil og god vannforsyning til alle våre innbyggere gjennom sommersesongen. Av den grunn innføres det hvert år vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale vannverk og avløpsanlegg. I tiden frem til og med 31. august kan det bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag.

Skaiå vannverk:
Abonnenter fra og med Tveitholtane og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Skrøme vannverk: 
Abonnenter vest for vassdraget Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vatnestrøm vannverk:
Abonnenter i Bakkane boligfelt kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter utenom Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Skisland vannverk:
Hus med partall kan vanne mandag, onsdag og fredag. Hus med oddetall kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vi minner videre om at det til tider er problemer med gjentettinger og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og årsaken er ofte at det er blitt kastet ting i toalettet som ikke har noe der å gjøre. Maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er eksempler pa ting som ikke skal kastes i avløpet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål tilknyttet vanningsrestriksjonene.

Kontaktinformasjon