Informasjon

Det har kommet noen tilbakemeldinger til kommunen der man observerer at vi vanner på kirkegården selv om det er innført vanningsforbud.

Forklaringen på dette er at det er laget et eget vanningsanlegg med sommervann fra bekken som renner ut i Birketveittjønna som vi benytter på kirkegården. Vannet pumpes opp med en pumpe til kirkegården og frem til vanningsanlegget, og har således ingenting med det kommunale vannverket å gjøre. Det er vann fra det kommunale vannverket som benyttes til hagevanning.

Kontaktinformasjon