Status tirsdag kl. 13.55:
Vannet er nå tilbake for alle etter reparasjon av vannledning. Husk og tilbake-spyl til vannet er klart


Mandag kl. 15.30 skrev vi følgende:
Vi har fortsatt ikke lokalisert feilen som forårsaker det høye vannforbruket på Skrøme vannverk.
Vannverket er satt opp i 100% produksjon, men det går mer ut enn vi greier å produsere. Til lekkasjen er lokalisert og reparert har vi strupt ned vannmengden ut av bassenget for at ikke det skal gå tomt. Dette medfører at trykket er mye dårligere og at enkelte husstander kan få tidvis bortfall av vann.

Vi jobber videre med å lokalisere bruddstedet slik at vi hurtigst mulig kan få normal drift igjen. Vi beklager ulemper dette medfører våre abonnenter.