Det vil bli en god del lokalhistorisk informasjon underveis. Du får høre med om blant annet tømmerfløting i Ogge, skitogene, husmannsplasser, fugle- og dyreliv og Ogge i krigens dager. Turen vil stort sett gå i små kuppert terreng på mindre stier med innslag av noe myr. Godt fottøy anbefales på denne familieturen på ca 5 km. Mulighet for transport med flåte til startpunkt. 

Fremmøte ved Fredheim (like ved Ogge gjesteheim) kl. 11.00.

  • Naturlos: Roald Omdal (tlf. 41214142). 
  • Arrangør: Roald Omdal og Rune Djupesland

Vandretur-Lognøya-14.05.17