Valgresultatene

709 Ivelendinger har stemt ved dagens kommunevalg. Det gir en valgdeltakelse på ca 71,4%.

Stemmene fordeler seg slik:

  • Senterpartiet 35,8% (251 stemmer)
  • Høyre 21,8% (153 stemmer)
  • Kristelig folkeparti 21,4% (150 stemmer)
  • Arbeiderpartiet 12,4% (87 stemmer)  
  • Fremskrittspartiet 8,7% (61 stemmer)

Kommunestyret vil få følgende sammensetning (17 representanter):

  • Senterpartiet 6 repr
  • Høyre 4 repr
  • Kristelig folkeparti 4 repr
  • Arbeiderpartiet 2 repr
  • Fremskrittspartiet 1 repr

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon