Programmet med aktuelle tidspunkt er omtalt i plakaten under.
Publikum / våre nettvenner må svært gjerne sende inn spørsmål til debattleder Odd Inge Rønning Uleberg i forkant. Dette kan evt sendes inn ved bruk av linken nederst i artikkelen "Gi tilbakemelding".
Valgflesk 2017