Ønsker du å påvirke ditt lokalmiljø?

Kommunestyret oppnevnte i desember 2019 representanter til "Ungdomsrådet" og "Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse". Valgene ble gjort for to år. Det er nå tid for å velge (nye) representanter for perioden 01.01.2022 og frem til høsten 2023.
Begge rådene driftes i dag på en god måte med engasjerte representanter. Rådene samles omlag seks ganger per år, noen dager før hvert kommunestyremøte.

Vi ønsker kandidater til de to rådene. Du må gjerne kontakte noen du mener bør være med og oppfordre de til å melde sin interesse. Vær frimodig å meld gjerne inn ditt eget kandidatur! Innmelding skjer til leder av valgnemnda, Berit Hauan, innen 15. oktober.

Kommunestyret vil etter planen oppnevne representantene i møte torsdag 9. desember.

Ungdomsråd

I kommunelovens §5-12 står det blant annet:

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

I Iveland kommune gjelder følgende:
a) Ungdomsrådet er valgt for to år
b) Ungdomsrådet består av fem representanter mellom 13-19 år
c) Det utbetales møte- og kjøregodtgjørelse
d) Rådmannens stab har sekretærfunksjonen 

Dersom dette høres interesant ut, kan man melde sin interesse til leder av valgnemnda, Berit Hauan, innen 15. oktober. 
Alle møteinnkallinger og møteprotokoller ligger ute på våre hjemmesider.
 

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

I kommunelovens §5-12 står det blant annet:

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

I Iveland kommune gjelder følgende:
a) De to rådene er slått sammen og heter "Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse"
b) Rådet er valgt for to år
c) Det utbetales møte- og kjøregodtgjørelse
d) Rådmannens stab har sekretærfunksjonen 

Dersom dette høres interesant ut, kan man melde sin interesse til leder av valgnemnda, Berit Hauan, innen 15. oktober. 
Alle møteinnkallinger og møteprotokoller ligger ute på våre hjemmesider.

 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon

  • Meld inn din interesse til leder av valgnemnda, Berit Hauan, 951 32 351
  • Spørsmål vedr ungdomsråd, Finn Terje Uberg, 901 17 842
  • Spørsmål vedr råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, Lars Ivar Gjørv, 900 63 998