Valgdagen mandag 11. september

Valglokalene i Iveland er åpne mellom kl. 10.00-20.00, og stemmegivning finner sted her:

 • Birketveit krets: Kommunehuset
 • Skaiå krets: Ivelandstaua
 • Vatnestrøm krets: Vatnestrøm barnehage

Forhåndsstemming - Ambulerende stemmemottak

Tidligstemme:
Det blir anledning til å avgi tidligstemme fra 1. juli 2023. Velger må da kontakte kommunen for å avtale når og hvor de kan stemme


Forhåndsstemmegivning:
Gjennomføres på kommunehuset til og med fredag 8. september. Åpningstiden blir kl. 09.00 - 14.00. Videre gis det et utvidet tilbud med kveldsåpent torsdag 31. august og 7. september frem til kl. 18.00. 
Det blir forhåndsstemming på Iveland omsorgssenter onsdag 6. september kl. 10.00 - 12.00.

Ambulerende stemmemottak:
Kontakt sekretær for valgstyret Lasse Hornnes innen onsdag 6. september kl. 13.00 dersom dette er aktuelt.

 

Manntallet - offentlig ettersyn

Manntallet for hele kommunen er lagt ut og vil ligge tilgjengelig frem til og med valgdagen 11. september. 
Dersom manntallet inneholder feil, må man rette en henvendelse til sekretær for valgstyret, Lasse Hornnes

Partilister og partiprogram

Godkjente partilister, vedtatt i valgstyret 11. mai 2023:


Partiprogram:

Her legger vi ut resterende partiprogram når de er klare sommeren 2023

Valgarrangement mandag 21. august

Det blir et valg-arrangement i Ivelandshallen mandag 21. august kl. 18.00. 
Program for kvelden (pdf)
Valgflesk 21.08.23

Kirkevalg - valg av nytt menighetsråd

Kirkevalget gjennomføres samtidig med kommunevalget mandag 11. september 2023. Menighetsrådet har vedtatt at antall representanter skal økes fra fire til seks i kommende periode.

Nominasjonskomiteen har foreslått følgende kandidater:

 • Dag Øyvind Hauge
 • Solfrid Gautestad Amundsen
 • Kjell Øina
 • Sig Tove Aasen
 • Evelyn Molle Honnemyr
 • Tone Karoline Solberg
 • Hallvard Katerås Haraldseid
 • Bente Kristin Øina
 • Solfrid Fossli
 • Signe Lill Risnes

Deres argumenter og ønsker for kirken (hentet fra KIrkebakken nr 3 - 2023):
Kirkevalg 2023 - kandidatene

Aktuelle linker

Lokale linker:
Her legges det inn lenker til lokalpartiene sine hjemmesider som stiller med valglister i 2023.

Sentrale linker:

Kontaktinformasjon