Vi vaksinerer med Pfizer vaksinen

I Iveland kommune er så langt ingen vaksinert med AstraZeneca sin vaksine. Vi har så langt kun vaksinert med Pfizer sin vaksine. 
Dersom du har spørsmål til dette, vil du få anledning til å spørre om det når det er din tur til å få tilbud om vaksine hos oss. 

Informasjon om vaksinasjon

Iveland kommune skal tilby koronavaksinasjon til alle innbyggerne i Iveland, også til de som har fastlege i annen kommune. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen.
Kommunen vet kun hvor mange vaksiner vi får 1-2 uker fram i tid. Derfor er det vanskelig å informere om når den enkelte innbygger står for tur, lang tid i forkant.

Prioriterte grupper (ref. Folkehelseinstituttet):
1. Beboere i sykehjem (fullført)
2. Alder 85 år og eldre (fullført)
3. Alder 75-84 år (fullført)
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (fullført)  
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (fullført)    
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (fullført)
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (fullført)
8. Alder 55-64 år (fullført)
9. Alder 45-54 år (fullført)
10. Alder 18-24 år og 40-44 år (fra uke 29)
11. Alder 25-39 år

Utrullingen av vaksinen i kommunen vil organiseres på en måte som gjør at ingen skal gå glipp av sin vaksine. Hver enkelt blir kontaktet per telefon. Det er viktig når man blir kontaktet, at man allerede har tenkt gjennom, og bestemt seg for om man takker ja til vaksinen. Vaksinen har kort holdbarhet, og det vil dessverre ikke bli mulighet for å "tenke litt på det".

Ved symptomer på luftveisinfeksjon kan du gå inn på www.c19.no og bestille test - velg "Vennesla". 

Vaksinetall og grupper i Iveland kommune

Uke 31 (02.08 - 06.08): Planen er å gi:

  • 192 vaksiner - alle blir kontaktet pr telefon.

Uke 1 - 30 (t.o.m. 30. juli 2021): 

  • Totalt gitt 1203 vaksiner  (825 første dose og 378 andre dose ((Folkehelseinstituttet))
  • Vi er fra uke 28 i gang med å tilby 10% av dosene til ansatte i skole og barnehage 

Vaksinering sentrale personer
Her på Iveland legekontor blir våre innbyggere vaksinert. Våre to sentrale personer, koordinator/helsesykepleier Gunn Åsland og kommuneoverlege Kåre Gjermund Dale  

Jeg har fått en eller to vaksinedoser - hva nå?

Iveland kommune forholder seg til nasjonale retningslinjer. Folkehelseinstituttet har en egen side med mye informasjon, som endres ved ujevne mellomrom.
Følg med for oppdatert informasjon her (Folkehelseinstituttet)

Kontaktinformasjon