Vaksinedugnad - kom på tiden!

Vaksineringen vil pågå for fullt i sommer og i ferien. Du vil bli oppringt når det er din tur. Din viktigste oppgave er å møte opp nøyaktig til avtalt tid. Du vil dessverre ikke få informasjon lang tid i forvegen. Vaksineringen foregår på Iveland legekontor, fortrinnsvis onsdag (og torsdag) ettermiddag.

Vi har gitt minst en vaksinedose til risikogruppene så langt vi kjenner til, og er nå kommet til gruppe 10/11 i vaksineringsplanen. Dersom du mener å være i en risikogruppe og lurer på om du er "glemt" av din fastlege, ber vi om at du tar kontakt med oss (se siste avsnitt om "kontaktinformasjon").

Iveland legekontor åpner opp mandag 2. august kl. 08.00. 

Felles dugnad:
Strekk deg så langt du kan for å unngå timebytte! Dette er din oppgave under vaksinedugnaden. Vi har ikke kapasitet til å spesialtilpasse vaksineprogrammet til hver enkelt: Hvis du ikke møter/takker nei fordi det ikke passer for deg, vil du få tildelt en ny time noe seinere. Du kan ikke bestille ny time selv. Vi minner om at vi er i en ekstraordinær situasjon hvor hele befolkningen skal vaksineres.
Om du av helsemessige årsaker ikke kan møte (sykehusinnleggelser/behandling), vil du få nytt tilbud så snart det er mulig.

Alle har fått tilbud om første dose

Alle skal nå ha fått tilbud om 1. dose. Dersom noen er glemt eller har takket nei og ønsker vaksine likevel bes de ta kontakt på sms 918 06 800 snarlig.

Alle vil få innkalling til 2. dose på sms, dato gis ikke når 1. dose settes. Mest sannsynlig blir det kortere intervall enn tidligere antatt, men ikke under 3 uker.

Viktig melding vedr utenlandsreise i sommer

Kommunene Vennesla og Iveland har onsdag 21. juli publisert en artikkel som gjelder testing, attester og utenlandsreiser, som gjelder inntil videre. 
Les artikkelen her.

Aktuell link

Kontaktinformasjon

  • Iveland legekontor tlf 379 61 230
  • Spørsmål om egen helsetilstand/sykdom, bivirkninger etter vaksine etc. rettes til Vennesla og Iveland legevakt på tlf. 116 117.