Informasjon om vasinasjon

Iveland kommune skal tilby koronavaksinasjon til alle innbyggerne i Iveland, også til de som har fastlege i annen kommune. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen.
Kommunen vet kun hvor mange vaksiner vi får 1-2 uker fram i tid. Derfor er det vanskelig å informere om når den enkelte innbygger står for tur, lang tid i forkant.

Prioriterte grupper:
Pr, 22. januar gjelder følgende:

 • Beboere i sykehjem, utvalgte helsepersonellgrupper og eldre over 85 år
 • Alder 85 år eller eldre 
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 • Alder 55–64 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Generell befolkning 18-64 år

Utrullingen av vaksinen i kommunen vil organiseres på en måte som gjør at ingen skal gå glipp av sin vaksine. I starten vil hver enkelt bli kontaktet direkte for å få tilbud om vaksine. De eldste gruppene først. Fastlegene på Iveland og i våre nabokommuner vil gjøre uttrekk av pasientlister med underliggende sykdom som gjør at man regnes med i risikogruppene som skal prioriteres. 

Det er viktig når man blir kontaktet, at man allerede har tenkt gjennom, og bestemt seg for om man takker ja til vaksinen. Vaksinen har kort holdbarhet, og det vil dessverre ikke bli mulighet for å "tenke litt på det".
Når det så blir tilgjengelig større kvanta, vil det bli kalt inn pr SMS for "massevaksinering" i Ivelandshallen. Mer info vil komme etter hvert som det nærmer seg. 

Ved symptomer på luftveisinfeksjon kan du gå inn på www.c19.no og bestille test - velg "Vennesla". 

Vaksinetall og grupper i Iveland kommune

Uke 8 (22.02 - 26.02): Planen er å gi: 

 • 18 vaksiner som andre dose, disse vil bli kontaktet pr telefon (15 ut i fra alder samt 3 helsepersonell) 

Uke 1 - 7 (t.o.m. 19. februar 2021): 

 • Totalt gitt 77 vaksiner, 18 av de for andre gang
 • Sykehjem: 66 vaksiner (inkl. første og andre dose)
 • Helsepersonell: 11 vaksiner (inkl. første og andre dose)

Kontaktinformasjon