Vi vaksinerer med Pfizer vaksinen

I Iveland kommune er så langt ingen vaksinert med AstraZeneca sin vaksine. Vi har så langt kun vaksinert med Pfizer sin vaksine. 
Dersom du har spørsmål til dette, vil du få anledning til å spørre om det når det er din tur til å få tilbud om vaksine hos oss. 

Informasjon om vaksinasjon

Iveland kommune skal tilby koronavaksinasjon til alle innbyggerne i Iveland, også til de som har fastlege i annen kommune. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen.
Kommunen vet kun hvor mange vaksiner vi får 1-2 uker fram i tid. Derfor er det vanskelig å informere om når den enkelte innbygger står for tur, lang tid i forkant.

Vi har nå kommet til gruppe 4 i vaksinasjonsplanen (65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). Dette er en stor gruppe.

Prioriterte grupper:
1. Beboere i sykehjem (fullført)
2. Alder 85 år og eldre (fullført)
3. Alder 75-84 år (fullført)
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (vi holder på her) 
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander   
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år.

Utrullingen av vaksinen i kommunen vil organiseres på en måte som gjør at ingen skal gå glipp av sin vaksine. I starten vil hver enkelt bli kontaktet direkte for å få tilbud om vaksine. De eldste gruppene først. Fastlegene på Iveland og i våre nabokommuner vil gjøre uttrekk av pasientlister med underliggende sykdom som gjør at man regnes med i risikogruppene som skal prioriteres. 

Det er viktig når man blir kontaktet, at man allerede har tenkt gjennom, og bestemt seg for om man takker ja til vaksinen. Vaksinen har kort holdbarhet, og det vil dessverre ikke bli mulighet for å "tenke litt på det".
Når det så blir tilgjengelig større kvanta, vil det bli kalt inn pr SMS for "massevaksinering" ved legekontoret evt Ivelandshallen. Mer info vil komme etter hvert som det nærmer seg. 

Ved symptomer på luftveisinfeksjon kan du gå inn på www.c19.no og bestille test - velg "Vennesla". 

Vaksinetall og grupper i Iveland kommune

Uke 16 (19.04 - 23.04): Planen er å gi:

  • 36 vaksiner, alle som første dose. Alle blir kontaktet pr telefon

Uke 1 - 15 (t.o.m. 16. april 2021): 

  • Totalt gitt 245 vaksiner, 55 av de for andre gang
  • Sykehjem og aldersgrupper: 224 vaksiner (inkl. første og andre dose)
  • Helsepersonell: 21 vaksiner (inkl. første og andre dose)

Vaksinering sentrale personer
Her på Iveland legekontor blir våre innbyggere vaksinert. Våre to sentrale personer, koordinator/helsesykepleier Gunn Åsland og kommuneoverlege Kåre Gjermund Dale  

Jeg har fått en eller to vaksinedoser - hva nå?

Iveland kommune forholder seg til nasjonale retningslinjer. Folkehelseinstituttet anbefaler pr 6. april 2021 at alle som har fått en eller to vaskinedoser, må følge de samme retningslinjene som alle andre. Ingen "oppmykede" regler finnes, og de samme smittevernrådene gjeder for vaksinerte og uvaksinerte. Selv om vi vet at vaksinene også i en viss grad hindrer videre smitte, så vet vi ikke nok om dette ennå.

Du finner noe mer informasjon på denne siden (Folkehelseinstituttet)

Kontaktinformasjon