Vi er i gang

Den første koronavaksinen som ble tilgjengelig har fått navnet Comirnaty (omtalt i nyhetene som BioNTech og Pfizer sin vaksine). Denne uka fikk vi seks vaksiner, som da vil bli benyttet til beboere på Iveland omsorgssenter. I uke 2 får vi seks doser mens vi i uke 3 trolig får noen flere. Videre fordeling vil skje etter fordelingsnøkkelen som beskrevet under av sentrale myndigheter.

Utrullingen av vaksinen i kommunen vil organiseres på en måte som gjør at ingen skal gå glipp av sin vaksine. I starten vil hver enkelt bli kontaktet direkte for å få tilbud om vaksine. De eldste gruppene først. Fastlegene på Iveland og i våre nabokommuner vil gjøre uttrekk av pasientlister med underliggende sykdom som gjør at man regnes med i risikogruppene som skal prioriteres. 

Det er viktig når man blir kontaktet, at man allerede har tenkt gjennom, og bestemt seg for om man takker ja til vaksinen. Vaksinen har kort holdbarhet, og det vil dessverre ikke bli mulighet for å "tenke litt på det".

Når det så blir tilgjengelig større kvanta, vil det bli kalt inn pr SMS for "massevaksinering" i Ivelandshallen. Mer info vil komme etter hvert som det nærmer seg. 

Ved symptomer på luftveisinfeksjon kan du gå inn på www.c19.no og bestille test - velg "Vennesla". 

Fordeling til kommunene:
Det er laget en fordelingsnøkkel som tildeler antall doser på kommunenivå på basis av antall personer i risikogruppene i den aktuelle kommunen. I starten vil fordelingsnøkkelen baseres på antall personer 65 år og eldre, fordi alder er den desidert største risikofaktoren. Underveis vil den kunne justeres og vil deretter også inkludere de som er 18-64 år med en underliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp eller død. Vaksineringen skal foregå etter prioriteringen som er fastlagt av sentrale myndigheter:

  1. Beboere i sykehjem, utvalgte helsepersonellgrupper og risikogrupper over 85 år. Det vurderes i disse dager hvilke helsepersonell som bør prioriteres først. 
  2. Alder 75 til 84 år
  3. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
  4. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  5. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Hva gjør vi i Iveland kommune?

Vi vil motta vaksiner til Iveland i flere omganger. Vi har allerede en plan for dette, og alle vil få tilbud om vaksine i den rekkefølgen som er bestemt. Ved at vaksinen må tas to ganger, må vi også ha system på hvem som skal få vaksinen basert på prioriterte grupper.

Vaksinasjonen vil etter planen finne sted i Ivelandshallen. Vi vil benytte våre hjemmesider og facebook som informasjonskanaler. Noe informasjon vil også komme i bygdebrevet.
Når det er tid for vaksinasjon, vil dette skje med få dagers varsel. Derfor vil vi i tillegg gi sms-varsling med invitasjon til de aktuelle aldersgruppene som skal komme først. 

Kontaktinformasjon