Siste nytt pr onsdag 4. oktober kl. 13.30 / 09.15:
a) Fjermedalsveien er åpen helt opp til Eikeland (kl. 13.30). Siste bit inn til Vetrhus er klar torsdag ettermiddag.
b) Øynaveien er kjørbar, men noe utbedringsarbeid må gjennomføres. 
c) Stasjonsveien ut til Vatnestrøm industriområde er åpen for fri ferdsel.
d) Veien til Ogge gjesteheim / Fredheim er åpen for fri ferdsel. Bildet under er tatt tirsdag 3. oktober kl. 10.00. 
d) Omestadveien har nå fri ferdsel
e) Veien til Støledalen er åpen for fri ferdsel

Oppdatert oversikt over stengte fylkesveier er tilgjengelig på Statens Vegvesen sine hjemmesider (link i tilknytning til denne artikkelen).

Iveland kommune har ikke lenger noe beredskap i tilknytning til uværshelga. Utbedring av kommunale veier vil gjøres av entreprenør / egne folk, som en del av ordinære oppgaver.

Vi har lagt inn link til aktuelle nettsider som gir ytterligere informasjon om situasjonen i Iveland kommune.


Flom2017-Fredheim