Stor interesse

Vi opplever stor interesse for denne planlagte turen med henvendelser fra blant annet Lindesnes, Kvinesdal og Byremo.

Men, som nevnt må vi dessverre utsette turen. Vi håper situasjonen tillater en felles tur til "Hompen høg" høsten 2021. 

Kontaktinformasjon