Skatt blir beregnet ut i fra følgende takstgrunnlag:

  • 2 promille; Bolig, fritid- og landbrukseiendommer
  • 7 promille; Øvrige eiendommer

Vi beklager den inntrufne, og henviser til nytt skjema med utregnet skatt som er underveis.