Boliger som blir godkjent som utleieboliger med kommunal tildelingsrett kan søke tilskudd fra Husbanken gjennom tilskuddsordningen "Tilskudd til utleieboliger", samt Husbankens grunnfinansiering. For å kunne søke Husbanken må utleier ha en "Tildelingsavtale" med Iveland kommune. Søknadsfristen til Husbanken er 1. oktober 2017.

Interesserte får kravspesifikasjon til utleieboliger hos Iveland kommune. Søknad om "Tildelingsavtale" må være Iveland kommune i hende senest onsdag 27. september 2017.