www.iveland.kommune.no

Iveland bygdeheim_utbygging_800x335

Iveland Bo- og omsorgssenter skal stå ferdig høsten 2016

Ny skole og nytt omsorgssenter

To store byggeprosjekt:

Iveland kommune startet høsten 2015 opp med to store utbyggingsprosjekt (ny skole og nytt omsorgssenter). Skisser, tegninger og oppdatert informasjon vil du finne på denne siden. Flere ganger per måned legger vi ut bilder på våre flickr-sider. På den måten kan du følge utviklingen frem mot ferdigstillelse!

Video:
Ved ujevne mellomrom legger vi ut filmklipp som viser utviklingen og fremdriften i prosjektene. Disse filmklippene publiseres på facebook og YouTube. Du vil også finne de i tabellen under.

Iveland skole: Iveland bygdeheim:
Oktober 2016: Småtrinnet og SFO Februar 2017: Offisiell åpning
August 2016: Nye Iveland skole Des. 2016: Hva skjer på 7 uker
  Oktober 2016: Ny sansehage
  August 2016: Ny bygdeheim
  Mars 2016: Kranselag

  
Iveland skole:

 • Bygging av ny ungdomsskole og opprusting av eksisterende bygningsmasse sto ferdig sommeren 2016 (A og C på skissen).
 • Riving av åttekanten og nytt bygg for småtrinnet samt SFO ble påbegynt i august 2016 og vil ferdigstilles innen august 2017 (B på skissen).
 • Arbeidet utføres av Kaspar Strømme AS

Aktuelle skisser/tegninger (pdf):

Situasjonsplan    Utvendig      Utenomhus 


Iveland omsorgssenter:

Iveland bygdeheim besto sommeren 2015 av 11 langtidsplasser (somatisk), 4 langtidsplasser (demens), 4 korttids-/rehabiliteringsplasser, 3 plasser dagtilbud hjemmeboende personer med demens samt kjøkken.

Iveland omsorgssenter (nytt offisielt navn fra 7. februar 2017) består av:

 • 8 sykehjemsrom som prosjekteres som omsorgsboliger m/heldøgnsbemanning (til personer med demens)                         
 • 5 sykehjemsrom (somatikk)                            
 • 3 korttidsplasser (rehabilitering, avlastning)                             
 • 5 plasser Dagtilbud til hjemmeboende personer med demens                               
 • 2 hvilerom i tilknytning til dagtilbud / beredskapsrom                   
 • 9 omsorgsboliger underetasje (fem nye)                       
 • Aktivitetsrom m/ kontorer og behandlingsrom for fysioterapi                 
 • 1 stk fotpleie
 • 1 stk frisørrom                    
 • Hovedkjøkken m/spisesal / kantine                       
 • Nødvendige servicerom                             
 • Opparbeida uteareal som en av tjenestetilbudene (sansehage, gangvei rehabilitering mm) 
        

3 stk. trygdeboliger sør for heimen omdefineres til andre tjenester​.

Den nye delen var ferdig høsten 2016. Sansehaven ble ferdigstilt i oktober 2016.             

Arbeidet utføres av BRG-Gruppen.
 

 

Kontaktinformasjon

Utbygging Iveland skole,
seniorrådgiver Helge Håverstad
911-07510

Iveland omsorgssenter,
ingeniør Bjørn Mikal Engestøl
952-35140

Rådmann Sten Albert Reisænen
918-59511

Ivelands skole - situasjonsplan 2
Plantegninger for utbygging av Iveland skole
Iveland skole utbygging ute 2015
Iveland skole ved ferdigstillelse høsten 2017
Iveland-bygdeheim-utbygging-stor
Skisse av Iveland Bo- og omsorgssenter ved ferdigstillelse høsten 2016

Meir informasjon

application/octet-streamBilder på flickr
application/octet-streamKaspar Strømme
application/octet-streamBRG gruppen
text/htmlIveland omsorgssenter
Publisert | Oppdatert 09. februar 2017