Dette betyr trolig at mellom 1200-1400 personer har oppsøkt og skrevet seg inn i våre postkasse-bøker inneværende sesong. Det er spesielt Berefjell som peker seg ut som en topp mange bruker som et turmål. Omlag ti personer har vært på Berefjell mer enn 10 ganger i løpet av 2016. Et par stykker ligger på rundt 40 turer!

Antall besøkende (navnetrekk i bøkene) viser følgende:

  • Kringsjaa 970
  • Berefjell 570
  • Lille Lognøya 190
  • Skisland 138
  • Ogge friområde 120
  • Åmdal nord 80
  • Svengestølåsen 60
  • Jokeli 45
  • Iveland og Vegusdal bygdemuseum 32

Følgende personer har blitt trekt ut som vinnere av gavekort a kr. 500,-: Eivind Setane, Wigdis Pettersen, May Linn Kilen Hauge, Vidar Fossli, Mariell Kilen Hauge og Maria H Dovland
 
"Ut på tur i Iveland" startet opp 1. mai og ble avsluttet 4. oktober.
I tilknytning til denne saken finner du informasjon om årets opplegg inkludert brukbare kart for utskrift. Postkassene står fremdeles ute og det skal være bøker i hver postkasse. Vi oppforderer dere til å fremdeles benytte Ivelandsnaturen!

"Ut på tur i Iveland" vil ganske sikkert fortsette i 2017. Informasjon vil komme på våre hjemmesider og i bygdebrevet.