Dette folkehelse- og friluftsprosjektet varer frem til 30. september.

Dersom du fullfører seks turer kan du levere eller vise skjemaet i servicetorget og motta en premie. Fullfører du alle turene kan du levere inn skjemaet og være med i trekningen av tre gavekort. Alle som skriver seg inn i en av turbøkene er også med i trekningen av gavekort! 
De kan også sendes inn per post til Iveland kommune, Frikstadveien 20, 4724 Iveland, mrk kulturkontoret. Innleveringsfrist: 10. oktober 2017.

Brosjyren med oversikt over turmålene, kart og ytterligere informasjon finner du på vår felles side om prosjektet

Ut-på-tur-i-Iveland_460x640