Hva driver vi med på Moonlight Iveland?

Hva driver vi med på Moonlight:

  • Vi har grupper. Hvilke grupper vi har endrer seg etter ønsker og behov
  • Vi har kafé med matsalg, spill og aktiviteter.
  • Vi tilbyr ungdommen en plass å være der de ikke trenger delta i aktiviteter, men kan slappe av i et trygt miljø sammen med voksne.

Hva er tanken bak Moonlight?
Hovedmålsettingen er å gi ungdom økt selvtillit

  • Et alternativ til ungdom som ikke er med i noe organisert.
  • En plass der ungdommen kan samles i trygge omgivelser.
  • Et sted der ungdommen blir sett for sine ressurser.
  • Et sted der ungdommen kan være med å bestemme.

Hvem jobber på Moonlight?
Vi som jobber på Moonlight er voksne som bryr oss om ungdommen. Vi er voksne som har tro på at det å bygge selvtillit er det viktigste forebyggende arbeidet en kan gjøre. Og vi er voksne som vet at alle mennesker har ressurser som blomstrer om de får mulighet.

 

Tilknyttede elementer:

Kontaktinformasjon: