Du inviteres til samling på Iveland skole mandag 14. november kl 18.00. Her får du høre hva ungdom i Iveland forteller gjennom svarene i undersøkelsen. Det var fjorårets ungdomsskoleelever som gjennomførte denne, og nå er resultatene klare. 

Det er Asle Bentsen fra KoRus Sør som presenterer for oss. 

Målgruppa er først og fremst elevene som gikk ut av 10. klasse i vår, samt foreldre og elever i ungdomsskolen. Vi ser også for oss at dette vil være veldig relevant for politikere og ellers folk i bygda som er engasjerte i bygdas fremtid.
Elevbedriften sørger for god bevertning.

Velkommen til en interessant presentasjon!