Samtlige elever fra Iveland kulturskole fikk gode tilbakemeldinger. Lara Hulsbeek og Anne Berthe Gaudestad ble spesielt fremhevet, og de ble invitert til å spille under Ung klassisk våren 2015. Som en av de yngste deltakerne kom Lara helt til finalen under helgens arrangement.
Vi gratulerer alle fire med solid innsats!