Kr. 82.258,- til TV-aksjonen

Det har kommet inn til sammen kr. 82.258,- til årets TV-aksjon. Dette gir kr. 62,18,- pr innbygger. Dette er endelige tall per mandag formiddag.
Mange Ivelendinger har også bidratt via Vipps, og aksjonskomiteen takker alle bøssebærere og givere for innsatsen.

Aktuelle linker - Kontaktperson