Du kan bidra på flere måter

Med årets innsamlede midler skal man bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Man skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.
Leger Uten Grenser skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder man liv!

Lokalt på Iveland blir innsamlingsbøssene delt ut kl. 13.00, slik at den enkelte husstand vil få besøk i tiden frem mot kl. 15.30. Det er kommunestyre representanene for inneværende periode (2019-2023), som kommer rundt med bøssene. 

Det er mulig å bidra på flere måter:

  • Vipps: 2133 (valgfritt beløp)
  • Innsamlingskonto: 8380 08 09005
  • På aksjonssiden blimed.no finnes det i tillegg andre muligheter til å bidra
  • OG selvsagt med mynter og sedler rett i bøssen! Gamle sedler kan også gis. 

Bøssebærerne har med post-it lapp som legges der folk ikke er hjemme. De som ev. ikke har kontanter, kan også få en slik lapp. Lappen inneholder nødvendige opplysninger for de som ønsker å bidra til årets TV-aksjon. 
Vi oppfordrer alle våre innbyggere, næringslivet samt lag og foreninger til å bli med og støtte opp med et pengebeløp til årets TV-aksjon.
TV-aksjonen 2022 - formannskapet
Formannskapet håper på stort engasjement under årets TV-Aksjon. Bak fra venstre: Tor Håkon Thomassen, ordfører Terje Møkjåland, Yngvar Bakken og Alfred Øyna Fjermeros. Foran fra venstre: Varaordfører og aksjonsleder Berit Hauan og Kristin Kartevoll Myhren

Ønsker du å bli bøssebærer?

Vi har omlag 15 roder som skal dekkes av kommunestyrerepresentanene og evt andre under TV-aksjonen.

Dersom du har lyst til å bidra og besøke husstandene, må du gjerne melde fra til aksjonsleder Berit Hauan på sms 951 32 351, alternativt digitalt på den nasjonale hovedsiden.

Kontaktinformasjon

  • Leder av aksjonskomite, varaordfører Berit Hauan, 951 32 351