Kr. 61.425,- til TV-aksjonen

Det har kommet inn til sammen kr. 61.425,- til årets TV-aksjon. Dette gir kr. 46,01,- pr innbygger. Dette gir en 19. plass blant fylkets kommuner og en 208. plass blant norske kommuner.
Mange Ivelendinger har også bidratt via Vipps, og aksjonskomiteen takker alle bøssebærere og givere for innsatsen.
TV-aksjonen 2021 - innsamlet

Aktuelle linker - Kontaktperson