Du kan bidra på flere måter

Årets TV-aksjon har som målsetting å bekjempe den fæle tradisjonen med barneekteskap. Hvert tredje sekund er det ei jente som giftes bort ett eller annet sted i verden. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for vold og overgrep. 

Lokalt på Iveland blir innsamlingsbøssene delt ut kl. 13.00, slik at den enkelte husstand vil få besøk i tiden frem mot kl. 15.30. Det er kommunestyre representanene for inneværende periode (2019-2023), som kommer rundt med bøssene. 

Det er mulig å bidra på flere måter:

  • Vipps: 2133 (valgfritt beløp)
  • Innsamlingskonto: 8380 08 09005
  • På aksjonssiden blimed.no finnes det i tillegg andre muligheter til å bidra
  • OG selvsagt med mynter og sedler rett i bøssen! Gamle sedler kan også gis. 

Bøssebærerne har med post-it lapp som legges der folk ikke er hjemme. De som ev. ikke har kontanter, kan også få en slik lapp. Lappen inneholder nødvendige opplysninger for de som ønsker å bidra til årets TV-aksjon. 
Vi oppfordrer alle våre innbyggere, næringslivet, lag og foreninger til å bli med og støtte opp med et pengebeløp til kampen mot barneekteskap.

Ønsker du å bli bøssebærer?

Vi har omlag 15 roder som skal dekkes av kommunestyrerepresentanene og evt andre under TV-aksjonen.

Dersom du har lyst til å bidra og besøke husstandene, må du gjerne melde fra til aksjonsleder Berit Hauan på sms 951 32 351, alternativt digitalt på den nasjonale hovedsiden.

Kontaktinformasjon