Digital TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2020 går til Verdens naturfond`s (WWF) arbeid for å bekjempe plast i havet. Søndag 18. oktober blir hoveddagen for årets aksjon.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.
Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Aksjonskomiteen i Iveland oppfordrer dere til å bli digitale bøssebærere. Dere kan opprette den digitale bøssen her, og utfordre venner og familie til å betale inn. Alt som kommer inn av penger vil bli registert som innsamlede midler i Iveland kommune.

Dersom dere ikke ønsker å opprette egen digital bøsse, kan dere gjerne benytte en av følgende muligheter:

  1. Betal inn til den digitale bøssen som er opprettet av lokal aksjonskomite
  2. Betal inn til Vipps nr 2133
  3. Ring inn på tlf. 822 08 008       

Blimed2020-hovedlogo 

Kontaktinformasjon